Thomas Sabo

Thomas Sabo Pretzel Charm

1097-007-2

Regular Price: £45.00

Special Price £13.50

Thomas Sabo Cap Charm

0729-007-6

Regular Price: £45.00

Special Price £13.50

Thomas Sabo Funny Charm

0730-007-6

Regular Price: £55.00

Special Price £16.50

TThomas Sabo Fishbone Pendant

1340-051-14

Regular Price: £25.95

Special Price £19.00

Charm pendant "THINKING OF YOU

1364-001-12

Regular Price: £39.00

Special Price £19.50

Charm pendant "tooth fairy"

1242-051-14

Regular Price: £35.00

Special Price £21.00

Thomas Sabo Piglet Pendant

1290-001-12

Regular Price: £29.95

Special Price £22.00

Thomas Sabo Hippo Pendant

1345-001-12

Regular Price: £25.95

Special Price £22.00

Charm pendant "heart MOM, DAD,

1454-001-21

Regular Price: £39.00

Special Price £22.00

Charm pendant "letter Q"

0239-051-14

Regular Price: £44.00

Special Price £22.00

Charm pendant "bow with pearl"

0802-082-14

Regular Price: £34.00

Special Price £24.00

Thomas Sabo Monkey Pendant

1294-001-12

Regular Price: £35.00

Special Price £26.00